Akwizycja danych na potrzeby Machine Learning

W ramach prac nad RFace oraz projektami objętymi klauzulą tajności, pojawiła się potrzeba akwizycji olbrzymich wolumenów danych. Mamy doświadczenia w procesie Crawlingu/Scrapingu potrzebnych danych nieustrukturyzowanych (obrazy, video, dźwięk, korpusy tekstowe).

Machine Learning w IoT

W innych projektach korzystaliśmy zarówno z metod przetwarzania sygnału (np. filtracja usuwająca artefakty z pulsu) jak i klasyfikacji oraz klasteryzacji. Dużą wagę przykładamy do testów i ewaluacji opracowanych algorytmów dostarczając Klientom stosowne raporty opisujące jakość ich działania (np. ROC, F1 Score, Confusion Matrix, itp.).

Projekty w Big Data i NLP

W ramach projektów na rynku globalnym pracowaliśmy nad rozwiązaniami z obszarów przetwarzania tekstu (NLP) z wykorzystaniem klastra Cloudera i szeregu technologii klasy Big Data.

Talend Big Data Realtime

Promity jako partner Talend dysponuje wiodącymi na świecie narzędziami klasy Big Data wspierającymi budowę rozwiązań analitycznych czasu rzeczywistego, które wykorzystują metody uczenia maszynowego. Algorytmy klasyfikacji, klasteryzacji czy rekomendacji uruchamiane są na powszechnie uznanych środowiskach Big Data np. Cloudera, Hortonworks, MapR czy Amazon EMR. Narzędzia Talend Big Data Realtime istotnie skracają TTM (ang. Time to Market).

Jesteś zainteresowany naszymi produktami?

Napisz do nas!