Nasze usługi

Badania Eksploracyjne

Badania Eksploracyjne (Exploratory Data Analysis, EDA) to pierwszy krok w procesie Data Science.
Służy poznaniu i zrozumieniu danych, przed dokonaniem założeń, lub w celu ich weryfikacji – sama informacja o błędności założeń, może być dla biznesu kluczowa. W kontekście Machine Learningu, EDA pozwala na tworzenie wiarygodnych modeli, dopasowanych do natury i rodzaju danych.

Akwizycja Danych

Kiedyś postęp w działaniu był wymuszony intuicją i osobistym doświadczeniem. Dziś możemy pozwolić sobie na decyzje obarczone mniejszym ryzykiem, wynikające z rozmaitego wykorzystania dostępnych danych – to właśnie jest filozofia data-driven. Aby było to możliwe, musimy w przemyślany sposób dokonywać akwizycji danych, czyli w sposób skalowalny je zbierać, przechowywać i doprowadzić do takiej formy, aby można było je wykorzystać we wsparciu biznesu.

Opracowanie modelu

Gdy po badaniach eksploracyjnych rozumiemy dane i jesteśmy przekonani co do poprawności hipotezy biznesowej, możemy zająć się modelowaniem. Model może służyć klasyfikacji (kampania marketingowa skuteczna/nieskuteczna), regresji (estymowana wartość nieruchomości) czy klasteryzacji (jakie mamy grupy klientów).
Proces jakim się kierujemy

Nie chcemy, by dla naszych klientów i partnerów terminy takie jak: Data Science, Machine Learning, czy Sztuczna Inteligencja były czarnymi skrzynkami. Zależy nam na transparentności i jak największym zaangażowaniu drugiej strony w prace. Szczególnie jest ważne na  etapie tzw. „Zrozumienia Biznesu”. Dlatego postępujemy zgodnie z zarysowanym procesem, aby było wiadome gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy, z jakimi trudnościami się mierzymy oraz co nieoczekiwanie odkryliśmy, a może być cenne dla biznesu. Oczywiście sam proces jest tylko pewnym szkieletem, który dopasowujemy zależnie do potrzeb naszego Klienta.

 

Projekty nad którymi właśnie pracujemy

RFace

rface na ai

RFace jest dedykowanym produktem do rozpoznawania twarzy w oparciu o obraz. Może pracować w trybie rozpoznawania jedno- lub wieloosobowego. Aby zidentyfikować twarz, konieczne jest wstępne skonfigurowanie rozwiązania poprzez dostarczenie obrazu lub wideo tej osoby.

  • ponad 80% skuteczności

  • odporność na wszelkie uwarunkowania środowiskowe

  • proporcjonalny wzrost wymagań wydajnościowych w stosunku do liczby przetwarzanych strumieni wideo

cx

Wykorzystując technikę sieci neuronowych stworzyliśmy produkt, który ma na celu weryfikowanie oraz analizę osób ze względu na płeć, wiek, BMI, emocje, atrakcyjność, rodzaj makijażu etc by w ten sposób klasyfikować je w grupy i poddawać odpowiedniej analizie, która może zwiększyć zyski ze sprzedaży produktów.

  • identyfikacja podstawowych charakterystyk opisowych osoby – wyznaczanie parametrów takich jak płeć, wiek, nadwaga

  • identyfikacja emocji pozytywnych i negatywnych osoby

  • analiza zachowań klientów

Skontaktuj się z nami

Wyślij wiadomość